Erantzun arraroa... bueno hilketarekin jarraituz... Hiltzaileak serie baten agertzen dela uste dut